تبلیغات
تا ظهور یار - فلسطین گمنام جهان

تا ظهور یار
 
ما با ولایت زنده ایم / تازنده ایم, رزمنده ایم
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1395 توسط مصطفی خادمیان
تا ظهور یار | پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد
  • قالب مذهبی
  • مقتدر مظلوم