تبلیغات
تا ظهور یار - روایت حاج حسین یکتا از شیعیان کشمیر

تا ظهور یار
 
ما با ولایت زنده ایم / تازنده ایم, رزمنده ایم
تا ظهور یار | پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد
  • قالب مذهبی
  • مقتدر مظلوم