تبلیغات
تا ظهور یار - زنگ انشا

تا ظهور یار
 
ما با ولایت زنده ایم / تازنده ایم, رزمنده ایم

اینترنت را تعریف کنید کنید با رسم شکل !

زنگ انشا:   البته بر همه واضح و مبرهن است که اینتر نت چیز بسیار خوبی است که آدم می توان با آن کلاس بگذارد وبا داییاش در بلادکفر که نمی دانیم کجاست حرف بزند ودایی آدم به آدم بگوید ماشالله چقدر بزرگ شدی وآدم ذوق کند!

زنگ ریاضی :   اینترنت اگر دو تا خوبی داشته باشد، سه تاهم  بدی دارد ،پس می ماند چند تا ؟یک بدی ، آدم قبل از اینکه برودنمره اش را به مامانش یک جوری بگویید مامانش ناراحت نشه وقرص اعصاب نخورد ،اینترنت بهش می گوید وآدم وقتی مد آید خانه فقط کتکش مانده که بخورد وبرود بخوابد .

زنگ فارسی :        من یار مهربانم     دانا وخوش بیانم

                      دانی که اسم من چیست  ؟           اینترنتم ؟نه جانم!

زنگ جغرافی : آقا اجازه ! ما اول با استفاده از شبکه جهانی اینترنت

(بابایمان گفت این طوری بگو کلاسش بیشتر بشود! )

ودر اتاق های مفید چت فهمیدیم که پایتخت کشور باکلاس فرانسه ، که مردمانش هم به زبان فارسی حرف می زنند موگادیشواست!ماخیلی خوشحالیم که دانشمان زیاد شد،ولی بعد فهمیدیم آن آلنی که ما باهاش چت کردیم وعلم مان زیاد شد همان حسن , همسایه بغلی مان است و آن بی سواد هم نمی دانسته که فرانسه پایتخت  کن سولوقون است نه ، موگادیشو!

زنگ اجتماعی : اصولا در جامعه امروز، ارتباطات یک امر نهادینه است که نیاز به بستر سازی های فراوانی برای پیشبرد اهداف کلان دارد !(روزنامه بابام)

زنگ تاریخ :آقا اجازه! مادر تحقیقاتمان فهمیدیم که اگر اسکندر مقدونی در اتاق های چت آشنا می شدند . ومثل فیلم های هندی آخرش میفهمیدند که باهم فامیلند ،الان روی سنگ های تخت جمشید  مردم اونطور یادگاری نمی نوشتند !

طبقه بندی: ادبی، 
برچسب ها: زنگ انشا، زنگ تاریخ، زنگ فارسی، زنگ اجتماعی، طنز، طنز اینترنت، تا ظهور،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 مرداد 1393 توسط فاطمه خادمیان
تا ظهور یار | پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد
  • قالب مذهبی
  • مقتدر مظلوم